Spis wg stanu na dzień 10 i 30 września 2015 r.

Spis wg stanu na dzień 10 i 30 września 2015 r. należy wykonać

za pomocą programu SIO v.3.19

 

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2015 r.

Więcej: Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2015 r.

   

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2015 r.

Więcej: Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2015 r.

   

Numer RSPO

Przypominamy, że od wersji 3.17 w tabeli  I1. Identyfikacja dodany został nr RSPO, celem ułatwienia porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.

   

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej, uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2015 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO".

Więcej: Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej

   

Komunikat w sprawie aktualizacji numerów REGON

W związku ze zmianami numerów REGON, które nastąpiły wraz z wprowadzeniem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), uprzejmie prosimy o aktualizację tych numerów w tzw. „Starym SIO", w spisie według stanu na 10 i 30 września 2015 r.

   

Komunikat w sprawie aktualizacji adresów e-mail w systemie informacji oświatowej

Ze względu na potrzebę kontaktu z Państwem, prosimy o aktualizację adresów e-mail w tzw. „Starym SIO" i w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO).