Serwis używa cookies

Komunikat w sprawie nowych kategorii pracowników niepedagogicznych w szkołach według stanu na 30 września 2014 r.

W systemie informacji oświatowej według stanu na 30.09.2014 r. należy wykazać nowe kategorie pracowników niepedagogicznych, którzy mogą pojawić się w systemie oświaty na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 642). Chodzi tu o asystentów nauczyciela lub osób, o których mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty oraz asystentów wychowawców świetlicy. Osoby takie mogą pojawić się w szkołach podstawowych. Ponieważ te kategorie pracowników pojawią się w szkołach po raz pierwszy, bardzo ważne jest, aby dane o nich były kompletne i poprawne. Osoby te powinny zostać wykazane w tabeli W2 w wierszach 6 i 7.

WS DAP, 24 września 2014 r.

 

Komunikat w sprawie rozliczania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego według stanu na 30 września 2014 r.

Instrukcja wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.17 (30 września 2014 r.) nie odnosi się do szczególnej sytuacji, wynikającej z art. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1265). Artykuł ten przewiduje, że w roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. Uzasadnione są więc pytania, w jaki sposób rozliczać w tym roku spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego.

Więcej: Komunikat w sprawie rozliczania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego według stanu na 30 września 2014 r.

   

Spis wg stanu na dzień 10 i 30 września 2014 r.

Spis wg stanu na dzień 10 i 30 września 2014 r. należy wykonać

za pomocą programu SIO v.3.17

   

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2014r.

Więcej: Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2014r.

   

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2014r.

Więcej: Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2014r.

   

Numer RSPO

W obecnej edycji Systemu Informacji Oświatowej (wrzesień 2014 roku - wersja 3.17) w tabeli  I1. Identyfikacja dodany został nr RSPO, celem ułatwienia porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.

   

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej, uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2014 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO".

Więcej: Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej

   

Strona 1 z 2

<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>