Struktura zbiorów

Drukuj

Centrum Informatyczne Edukacji udostępnia zainteresowanym firmom informatycznym aktualną

strukturę i schemat zbioru SIO:

Struktura zbiorów SIO -  RAR (1,6MB)